GY汉语字典

”字的解析

拼音: 笔划: 11
部首: 五笔: ardc
  相关词语 | 相关成语 | 相关歇后语
基本解释


〔菝葜(
qi?)〕多年生草本植物,木质,茎高一米到两米,有刺而外曲,花黄绿色,橘红色浆果,像豆,地下根茎入药。

笔画数:11;
部首:艹;
笔顺编号:12212113544


详细解释

bá

菝葜
qiā
〖Chinarootgreenbrier〗一种藤本植物,俗称金刚刺、金刚藤

同音字

bá (13)

相关词语
菝葜
更多有关菝的词语>>