GY汉语字典

查找部首“”,找到 320 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

11

(2)

niǎo jiāo

12

(1)

13

(10)

diāo fèng jiū ni , o yàn

14

(7)

bǎo fèng gān míng shī yuān

15

(23)

bǎo fāng bān fèng fǒu huān jiān jué jué ōu qín wén wén yàn yāo 鳿 zhèn zhī

16

(31)

ài biǎn chī dài dàn jiā líng miè mín tian dié tuó xiāo yāng yāo yīng yuān zhèng zhì zhōng

17

(30)

chī duī e ér 鴿 guā héng héng hóng jiá jiāo liè luán luò móu tuo rén xiāo xiū yàn yáng zhī zhōu zhū

18

(26)

é é huān jiá zān jìng jiān jùn jùn jùn kuáng lài pàn shēn tuó

19

(52)

ān bēi chún diāo dōng duò gēng jiān jīng jīng kōng kūn lái máo miáo péng qiān qín què 鵿 shēng shū shù yīng ka , si , yi yīng yuān zhuī zhuó da , ku , ta , yi

20

(26)

ān chì chuàn chūn 鶿 dong è jiē kūn méi piān qiū róu yǎn yuán

21

(36)

áo cāng chú fǎng gāo hàn huá jiān kòu liú ruò shī sǔn táng tián tián wēng xiá xiān xiāo yàn yào yīng yuán

22

(18)

chén chì huáng liù lóu ōu shuāng tuán yǎo yōng zhè zhì zhuó

23

(21)

fán gāo jiāo jiāo jiù jué liáo mǎi tuán xián xián xián yàn yín yīng zūn

24

(20)

luó méng 鷿 zhǔ xué yáng yīng zhān

25

(5)

níng yīng yuè

26

(2)

lěi

27

(3)

lóng

28

(4)

guàn shuāng yīng yuè

29

(1)

30

(2)

luán