GY汉语字典

查找部首“”,找到 58 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

4

(1)

dǎi

6

(1)

7

(1)

jiān

8

(5)

歿 yāo zhé

9

(7)

cán dài shāng shēng tiǎn yāng

10

(3)

shū xùn

11

(8)

jǐng liàn piǎo qià qíng qiú yǔn

12

(8)

cán dān hūn fǒu zhí

13

(3)

dié wēn huì

14

(4)

bìn chòu yǔn zhēn

15

(5)

chī jìn shāng yín

16

(5)

cuàn dān jiù kuì

17

(3)

jiāng liàn

18

(1)

bìn

19

(2)

jiān

21

(1)

jiān