GY汉语字典

查找部首“”,找到 45 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

4

(1)

shǒu

8

(1)

chéng

9

(2)

bài

10

(8)

gǒng luán qiè quán zhì

11

(2)

shā , suō

12

(5)

bāi chè qiān zhǎng

13

(4)

jiū xiāo yán

14

(6)

áo pán qiān

15

(7)

gòu ji mā , mó niè piē zhì

16

(2)

dūn qíng

17

(3)

18

(2)

lǎn

19

(1)

pān

23

(1)

luán