GY汉语字典

查找部首“”,找到 424 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

3

(1)

xīn

4

(3)

róu gōng

5

(3)

dāo dìng

6

(10)

chàn cǔn fān gǎi gān máng shì

7

(32)

biàn chàng chén chōng chuàng cuì 怀 huái hún jiá kài kāng kuài niǔ òu qián sōng , zhōng tài tún wàn kuáng mǐn xiān xīn xiōng yōu zhì

8

(42)

bàn bǎo bǐng chāo chù fèi , fú guài huǎng kòu lián mín náo pēi pēng qiè tiē xìng xuàn yàng yōu yóu zhēng , zhèng zuò zhòu

9

(47)

chì dié dòng , tōng guài guǐ hèn héng héng huǎng huī huí kǎi kuāng lǎo lìn máng móu nǎo pēng qià qiū quán shàng shì shì tián tiāo tòng xiào xié xiōng xún yān yú , yù yuè yùn zhǐ

10

(36)

bèi chěng hàn hào hēng huǐ jiè kuī kǔn liàng lìn mán mǐn nǎo qiān qiàn qiāo , qiǎo qiè quān sǒng yǒng juàn yuè yuè

11

(49)

cán cǎn chǎng , tǎng chàng chóu chuò cóng cuì dá , dàn dào diàn dūn fěi guàn guàn gǔn guǒ hūn jiān jīn jīng kǎn kōng lán lǔn niàn qiè qíng qióng quán tán tiǎn wǎn wǎng wéi xiè xīn xìng ying

12

(49)

bēi biǎn cǎo chén dié duǒ ě fèn huàn huāng , huǎng huáng mǐn kǎi kuì kuì lèng mèn miǎn nǎo qiǎo qiè qín nuò sāi sāo dàng wēi wěi xīng xuān xuān yǎn yīn yǒng yùn yùn zhuì zōng còng

13

(32)

ào chuàng gōng huàng kǎi kài lián mǐng qiàn , qiè shè shèn shèn sǒng tāo xié yǎng yáo yǒng yún yùn zào zhòu

14

(29)

cán cǎn chēng chì cáo còng cuī duò guàn guó qín juàn kāng liáo lóu mán màn òu piào qiān shāng shè shuǎng tòng tuán yōng zhāng

15

(34)

ào cán cǎn chéng chōng dàn dǒng duì fān fèn huì jiāo jǐng jué jùn kuì lào lián liǎo mǐn péng qiáo shéng sōng tán tǎn xián xiāo zēng

16

(24)

ài cǎo chù dàn hàn huái xuān jiǎo lǎn lǐn lǐn méng mèng náo qín tǎn wèi xiān xiè

17

(15)

ài chóu yān dāi kuǎng lán miè nuò nuò xià yǎng yìn zhì

18

(7)

chàn huì liú měng yōu zhì

19

(3)

huái lǎn

20

(3)

chàn huān ràng

21

(2)

shè

22

(1)

23

(2)

jué tǎng