GY汉语字典

查找部首“”,找到 492 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

3

(1)

5

(3)

dǐng nǎi

6

(20)

chà 奿 fàn fēi hǎo , hào hóng gān , jiān jiǔ nuán qiān shuò wàng xiān zhuāng

7

(40)

chī dān fáng fén fēng fǒu guī hài kēng jìn jìng yuè miào niū rèn tuǒ wàn wèn xīn yán yàn yāo yún zhōng zhòng zhuāng

8

(41)

bàn ē 妿 ē jiě líng gān mèi mín m , mǔ qī , qì qiè rǎn shān shān shēn shǐ tǒu wēi , wěi xián xìng yāng zhí yuàn zhāo zhēng zhóu zhuó

9

(58)

chà chéng dòng è gāi gòu guāng guǐ héng hóng huá jiān jiān jiāng jiāo jiāo jìng juān jūn kuā lǎo , mǔ luán liè lóu mǐng nà , nuó nián pèi pīn quán ráo , rǎo rèn shēn shí shū sōng tǐng wēi xiàn xiàng yán yán yàn yáo yīn yòu zhěn zhí 姿

10

(44)

chuò chuò 娿 ē é ē hán hua juān máng miǎn nán něi niáng pìn , pīng pín pōu shào shēn suō tuì wěi āi , xī xián xiàn mǎn xiē xíng yán zhì zhuāng

11

(69)

ǎi àn biǎo cǎi chán chāng cóng diǎn diàn dōng fēi fēi huà huī hūn jié jiě jīng jìng hùn lái lán láng líng lóu lún mián miáo chuò pǒu qiān quán chuò , ruò shěn shū tán tiān wān wǎn xián xián xiāo xìng yín yīng yīng zhōu zhuì zhuó

12

(57)

ān ǎo bǎo chūn dān dàng duān guī huáng huī jiǎ jiē jiē jié 媿 kuì liàn mào méi měi mèi mián nàn piān qián qīn qiū rǎn róng róu ruǎn sǎo tíng tōu tōu duǒ wéi wēi wèi xiè 婿 xuān yǎo yīn yuán , yuàn zhēng zhòng

13

(37)

ài ǎo ào biáo chī gòu huà jià liú měi míng nǎo niǎo pán páng pín qín róng tāo xián yáo yīng yìng yuán yuán zhēn chú

14

(31)

cháng guī hān jǐn kāng lào léi mān , màn miáo nèn piáo piè qiáng nèn tuǒ xuán yān yōng zhāng zhē zhuān

15

(27)

chán dēng dǒng fān fàn guī 嫿 huà jiāo kuì lián liáo měi qiáo ráo suì xián xián yàn zhǎn zhí

16

(23)

ài cān huì jiào liǎn niáng niǎo qiáng shàn shì xiān xīn huán , qióng , xuān yíng yuè

17

(18)

bi chóu jìn mián nǎi niǎo níng pín qiàn róng tái tiǎo yān yīng

18

(3)

liǔ shěn

19

(4)

lǎn xìng 嬿 yàn yuān

20

(8)

jiǎo lǎn líng niáng huān shuāng xiān yīng

21

(2)

xié shuāng

22

(4)

luán yǎn

23

(1)

lǎn

24

(1)

zhú