GY汉语字典

查找部首“”,找到 77 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

3

(1)

wéi

5

(5)

huí nín qiú yīn

6

(8)

huí jiǎn , nān nān tuán tuán xìn yīn

7

(19)

cōng cōng dùn , tún é guó huí jiǒng kàng kùn lún piān wéi wéi yuān yuán yún

8

(9)

guó guó guó líng qūn tāi

9

(2)

guó yòu

10

(6)

hán hǔn yín yuán

11

(7)

guó lún qīng juān , juàn , quān

12

(5)

chuí quān wéi yuán

13

(5)

tuān yuán yuán

14

(4)

lüè tuán

15

(1)

huì

16

(3)

huán , yuán

22

(1)

luán

26

(1)

luán