GY汉语字典

查找笔画“15”,找到 1566 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

ā ái ǎi ài ān ān áo ào ào ào ào bān ban bǎn bàng , páng bàng bāo bāo bǎo bǎo bào , pù bào bèi bèi bèn fén biān biān biān biān biàn biàn biāo biāo biāo biāo , páo biǎo biē biē , biě bīn biao cǎi cán zǎn cǎn can cāo cáo cào cēng , chēng céng céng chā chān chán chán chán chán chán chán chǎn chǎn chǎn chǎn cháng cháng chǎng chàng cháo , zhāo cháo cháo cháo chǎo chè chè chè chēn chēn chēn chén chěn chēng chēng chēng chéng chéng chéng , dèng chī chī chī chí chí chí chí chǐ chǐ chì chì chì zhǒng chōng chōng chōng , chòng chóng chóng chū chú chú chú chù chù chù chuái chuài , zuō chuán chuán chuāng chuāng chuáng chūn chūn chún chuō chuō chuò chuò cōng cōng cōng cōng cōng cōng zǒng cōng cōng cōng cóng cóng cóng cuān cuī cuǐ cuǐ cuì cūn cūn cuō , zuǒ cuò dài dài 緿 dài dān , dàn dān dǎn dàn dàn dàn dāng dàng dàng dàng dǎo dào dào dào dēng dēng dèng dèng diān diǎn diǎn chī 調 diào dié dié dǐng tuǎn dǒng dǒng dǒng dǒng dǒng dào tōu dòu dài duàn duǐ dūn dūn dun dūn du duì dùn duó duò é é é é é è è ě è è fān fán fān fān fān fán bō , fān , fán fàn fàn fāng fāng fáng fěi fěi fèi fén fén fén fén bān fen fèn fēng fēng fēng fēng fèng fǒu gài gǎn gāo gǎo 稿 gǎo gǎo , hào gào gēng gēng gēng gēng gěng gōng gōng gǒng gōu gōu gòu xiān guā guān guǎn guàn guāng guī guī guī guì guì guì guì gǔn gǔn gǔn gǔn guó guó guǒ hái hān hán hán hàn hàn hàn hàn háng háo háo hào hào hào hào hēi , mò hēi hén héng , hèng hōng hóng hóng hòng jǐng hòng hòng hóu hóu hóu hóu hū , hú , hù huā huá huá huá huà 嫿 huà huà huà huà huái huái huān huān huǎn huàn huàn huáng huáng huáng huáng huáng huàng huàng huī huī huī huī huī huī guì huì huì huì huì huì huì huì huì huō ji ji jī , qǐ lài 箿 jié jiā jiá jiá jià jià jiān jiān jiān jiān jiān jiān jiān jiān jiǎn jiǎn jiàn jiàn jian jiàn jiàn jiàn jiàn jiàn jiàn jiàn jiàn jiāng 漿 jiāng jiāng jiǎng jiǎng jiàng jiàng jiāo jiāo jiāo jiāo jiāo jiāo jiāo , qiáo jiǎo jiǎo jiǎo jiǎo jiào jiào jiào jiē jiē jié jié jié jié jié jiè jiè qín jīn jīn jīn 槿 jǐn jǐn jìn jìn jìn jìn jìn jǐng jǐng jǐng jìng jiōng jiǒng jiū jiù juān xuān juàn juē juē juē jué jué jué jué jué jué jué jué jué jué jué jié jūn jùn jùn jùn kǎn kāng kāo kào kēng kōng lào kōng kao kòu kuà kuài kuài kuài kuàng kuī kuí kuì kuì kuì kuì kuì kuì kuì kuì kūn kūn kūn kǔn tūn kuò lài qiān lán lán lǎn láng làng lāo lào láo láo , lǎo , lào , liáo lào lào léi léi lěi lěi lèi lèi lèng máo li lián lián lián lián lián lián lián lián lián lián xián liàn liáng liáng liàng liàng liáo liáo liáo liáo liáo liǎo liāo , liáo , liǎo , liào liáo lǎo , liáo liáo liáo liè liè lín lín lín lín lǐn lǐn lǐn líng líng líng liú liú liú liú liú , liù liú liú liǔ liǔ liǔ liū lóu lóu lóu lóu lǒu lǒu jué luè luè lún lún lùn luǒ mǎi mai mài mài màn mán mán màn wàn māo máo máo mào méi méi měi mèi mèi mén mèn méng méng méng méng méng méng mián mián mián miǎn miàn miàn miàn miǎo miǎo miào mín mǐn mǐn mǐn míng mā , mó mo niǎo zhì nài nǎn náo nào něi niǎn niǎn niǎn niǎn niè niè niè niè niè niè niè nìng nóng nóng nuò nuò ō ōu ōu ōu ōu ōu ōu ǒu ǒu pái zhuān pān pán pán pàn pao pēi péi pèi pēn fén , pēn pēng pēng péng péng péng pèng pī , pǐ piān piān biàn 骿 pián ma , na , zi piāo piē piē pīng píng píng peng qī , yǐ qiǎ qiān qiān qián qián , xián qián qián qiǎn qiàn qiàn qiàn qiáng qiáng qiáng qiāo què qiāo qiāo qiáo qiáo qiáo qiáo qiáo qiào qiào qiè qiè qīn qín qín qín qín qǐn qìn qíng qíng qǐng qǐng qìng qióng qióng qiū qiū qiū qiú qiú , yóu qiú cù , qù quán juǎn , quán quàn qiáo què què què rán rán ráo ráo rào róng róng róng róng rong róu róu ruán ruǎn ruí ruǐ ruǐ ruì ruì rùn sā , sǎ sài 毿 sān sān shēn sǎn sǎng sǎng sēn ne , o , se shā shā shā shǎ shà shān shān shǎn shàn shàn shàn shāng shāng shǎng shao shào shěn shěn shěn shěn shèn shéng shéng miǎn shèng shī shī shī shí shǐ shì shì shì shǒu shū shū shóu , shú shǔ shù shù shù shǎng shuí shùn shuò sōng sōng sǒng sōu sōu suī suì suì suì suì suì sūn sǔn sùn tā , tà tái tān tān tān tán tán tán tán , xún tán tán tǎn dǎn tàn dǎn tāng tāng tāng chēng , táng táng táng táng tǎng tǎng tāng , tàng táo táo téng téng tián tián tiǎn tiǎn tiáo tiáo tiáo tiáo tiǎo tíng tíng tǐng dǐng tóng tóng tòng tiǎo tuán tuí tún guā tuó tuó tuǒ wān wān wǎn wǎn wán wàn wǎng wǎng wēi wēi wēi wéi 潿 wéi wéi wěi wěi wěi wěi wěi wěi wěi wèi wèi wèi wèi wèi wèi wèi wén wén wén wēng wěng shì xiā xiā xiá xié xiá xià xiān xiān xián xián xián xián xián xián xián xiǎn xiǎn xiàn xiàn xiàn xiāng xiāng xiāng xiàng xiàng xiāo xiāo xiāo xiāo xiāo xiāo xiáo xiǎo xiē xié xié xié xié xié xié xié xiě xiè xiè xiè xiè xīn xīn xīng xīng xíng xiǔ xiù xuān xuān xuān xuān xuān xuán xuán xuǎn xue xue xūn xún xún xùn xùn yān yan yān yán yǎn yǎn yǎn yàn yàn yàn yàn yǎng yàng yāo yáo yáo jiǎo yáo yáo yáo yào yào shā , yē qiā yīn yīn yīn yín yín yín yín yǐn yìn yìn yīng yīng yíng yíng yǐng yǐng yìng róng yōng zhōng yóng yíng yǒng yōu yóu yóu yóu yǒu yǒu yǒu jué 鳿 yuān yuān yuán yuán yuán yuán yuán yuán yuē yuè yuè yūn yūn yún yún yún yǔn yù , yùn wēn wēn yùn zài zān zǎn zàn zàn zǎng zàng suǒ zēng zēng zēng , zèng zèng zhā zhā zhà zhě zhān zhǎn zhǎn zhàn zhàn chǎn zhāng zhāng zhāng zhang zhàng zhāo zhé zhé zhé zhě zhè zhēn zhēn zhěn zhěn zhen zhèn zhèn zhèn zhǐ zhěng zhī zhí zhí zhí zhí zhì zhī zhì zhí zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhōu zhōu zhòu zhòu zhòu zhū zhū zhū zhǔ zhǔ zhù zhù zhù zhuā zhuā zhuān zhuān zhuān zhuān zhuàn zhuàn zhuàn zhuāng chuáng , zhuàng zhuàng zhuì zhuì zhuì zhūn zhuó zhuó zhuó zhuó zōng zōng zōng zōng zōng zōng zǒng zòng zōu zuì zuì zūn zūn zǔn zǔn kuì qíng shàn shàn chuài